Keskkonnaklassid

 

Klassi tähis

Keskkonna kirjeldus

Näited keskkonnaklasside rakendamise kohta

1 Korrosiooni- või muu oht puudub

X0 Kui betoon ei sisalda sarrust ega tariraudu: kõik tingimused, välja arvatud need, mille puhul esineb külmumine/sulamine, kulumine või keemilised mõjurid. Kui betoon sisaldab sarrust või tariraudu: väga kuiv Betoon väga kuiva õhuga siseruumides.

2 Karboniseerumisest põhjustatud korrosioon

Kui sarrus või tariraudu sisaldav betoon puutub kokku õhu ja niiskusega, siis liigitatakse keskkonnatingimusi järgnevalt:
XC1 Kuiv või püsivalt märg Betoon madala õhuniiskusega siseruumides. Pideva vee all olev betoon.
XC2 Märg, harva kuiv Kaua veega kontaktis olevad betoonpinnad. Paljud vundamendid.
XC3 Mõõdukalt niiske Betoon mõõduka või kõrge õhu­niiskusega siseruumides. Välisõhus olev vihma eest kaitstud betoon.
XC4 Vaheldumisi märg ja kuiv Veega kokkupuutuvad pinnad, mis ei kuulu klassi XC2.
3 Kloriidist (välja arvatud merevee kloriidid) põhjustatud korrosioon
Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon on kokkupuutes kloriidi, sealhulgas jäitevastaseid sooli sisaldava veega, mis ei pärine mereveest, on keskonnaklassid järgmised:
XD1 Mõõdukalt niiske Betoonpinnad, millele langevad kloriide sisaldavad piisad.
XD2 Märg, harva kuiv Ujumisbasseinid. Betoon, mis on kokkupuutes kloriide sisaldava tootmisveega.
XD3 Vaheldumisi märg ja kuiv Konstruktsiooni osad, millele langevad kloriide sisaldavad piisad. Sillutised, autoparklate paneelid.

4 Merevee kloriidist põhjustatud korrosioon

Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon on kokkupuutes mereveega või sooli sisaldava mereõhuga, on keskkonnaklassid järgmised:
XS 1 Sooli sisaldav õhk, kuid mitte otsene kontakt mereveega Kaldal või selle lähedal asuvad konstruktsioonid.
XS 2 Vee all Mereehitiste osad.
XS 3 Loodete-, piisk ja uduveevööndid Mereehitiste osad.

5 Külmumise/sulamise mõju koos või ilma jäitevastaste ainetega

Kui märjale betoonime mõjub nimetamisväärsel arvul külmumis/sulamistsükleid, on keskkonnaklassid järgmised:
XF1 Mõõdukalt veega küllastunud, ilma jäitevastase aineta Vihma ja külma eest kaitsmata püstsed betoonpinnad.
XF2 Mõõdukalt veega küllastunud, jäitevastase ainega Teekonstruktsioonide püstsed betoonpinnad, mis on külmumise ja jäitevastast ainet sisaldavate udupiiskade eest kaitsmata.
XF3 Tugevasti veega küllastunud, ilma jäitevastase aineta Vihma ja külma eest kaitsmata rõhtsad betoonpinnad.
XF4
Tugevasti veega küllastunud,
jäitevastase ainega või mereveega
Jäitevastaste ainete mõjule avatud tee- ja sillakatted. Betoonpinnad, mis on avatud jäitevastaseid aineid sisaldavatele pritsmetele ja külma mõjule. Pritsmete tsoonis asuvad külma mõjule avatud mererajatised.

6 Keemilised mõjurid

Kui betoonile toimivad tabelis 2 esitatud looduslikus pinnases ja pinnasevees esinevad keemilised mõjurid, siis vastavad keskkonnaklassid allpool toodutele:
XA1 Madala keemilise agressiivsusega keskkond Betoon, mis on avatud looduslikule pinnasele ja pinnaveele vastavalt tabelile 2.
XA2 Mõõduka keemilise agressiivsusega keskkond Betoon, mis on avatud looduslikule pinnasele ja pinnaveele vastavalt tabelile 2.
XA3 Kõrge keemilise agressiivsusega keskkond Betoon, mis on avatud looduslikule pinnasele ja pinnaveele vastavalt tabelile 2.

 

Sertifikaadid


TTÜ Sertifitseerimisasutus on tunnistanud meie tootmisohje vastavaks standarditele ja EN nõuetele ning väljastanud vastavad Tootmisohje sertifikaadid

Üldine teave


PM Kaubandusgrupp OÜ
Tehase aadress: Viljandi 82c, Valga
(juurdepääs Viljandi maanteelt)
Tel. +372 5883 9223
info@valgabetoon.ee