Kasutusjuhend

 

Betoon on ehitusmaterjal, mis saadakse tsemendi, täitematerjali ja vee segamisel.

Betooni kivinemine on keemiline protsess, mille kiirus sõltub temperatuurist. Mida madalam on temperatuur, seda aeglasemalt betoon tardub ja kivineb. Betoon saavutab oma tugevusklassile vastava survetugevuse tavatingimustes 28 päevaga.

 • Tellija on kohustatud tagama ohutu ja takistusteta juurdepääsutee mahalaadimiskohale. Tellija vastutab ka liikluskorralduse eest objektil, hoolitseb transpordiga seotud sissesõidu- ja töölubade ning valgustuse olemasolu eest.
 • Tellija ülesandeks on ka pumbajuhi juhendamisel vajalike toruliinide ja voolikute paigaldus, teisaldus ja mahavõtmine.

 • Betooniseguga töötamisel on oluline pöörata tähelepanu isikukaitsevahenditele ja tööohutusele.

 • Tellija tagab esemete ja ehitiste katmise määrdumise ees ja informeerib nendest pumbajuhti.

 • Enne betoonisegu mahalaadimist peab klient kontrollima, kas saatelehel märgitud betoon vastastab tellitule.

 • Betoonisegu paigaldusaeg sõltub selle temperatuurist, välitemperatuurist ja ilmastikuoludest. Maksimaalne soovituslik paigaldusaeg suvel on ca 1,5-2 tundi peale selle jõudmist objektile. Paigaldusajast mittekinnipidamisel ei ole garanteeritud betooni klass.

 • Oluline on betoonisegu tihendamine. Kindlasti tuleb arvesse võtta, et üleliigne vibreerimine rikub betooni.

 • Betoneerimine suvel – mida kõrgem on temperatuur, seda kiiremini hakkab betoon tarduma. Vajadusel kasutada tardumise aeglustajat. Järelhooldust tuleb alustada vahetult pärast betoneerimist, et kahandada maksimaalselt pragunemisriski ning suurendada betoonipinna tugevust. Sooja välistemperatuuriga tuleb värskelt valatud pind katta ehituskilega, kasutada järelhooldusaineid või kasta pidevalt veega. Oluline on kaitsta tuule ja päikese eest.

 • Betoneerimine talvel – mida madalam on temperatuur, seda kiiremini hakkab betoon tarduma. Temperatuuril <0°C betooni kivinemisprotsess peatub. Kui ööpäeva keskmine temperatuur langeb alla +5°C tuleb kasutusele võtta talvised betoneerimise meetodid. Betooni temperatuur ei tohiks langeda alla 0°C enne 5 MPa survetugevuse saavutamist. Tuleb vältida betooni pealispinna kahjustusi suitsugaasidest (soojendamisel diiselpuhuritega CO ja CO2-karbonaatse korrosiooni oht). Kivinevat betoonkonstruktsiooni tuleb kaitsta külma, tuule ja sademete eest. Võimalusel soojendada (min 3-5 ööpäeva). Betoonkonstruktsiooni kivinemise ajal tuleks vältida korduvat külmumist ja sulamist.

 • Vee lisamine objektil on keelatud. See vähendab betooni tugevusnäitajaid ning vastupidavust keskkonna mõjudele. Kui tellija nõudmisel lisatakse betoonisegusse vett, tuleb fikseerida saatelehel lisatud vee kogus, betooni kogus ja kellaaeg. Korralduse andnud isikul on kohustus anda märkusele allkiri (nimi peab olema kirjutatud loetavalt). Vee lisamisel lasub vastutus täiel määral korralduse ja allkirja andnud isikul.

 • Tellija on kohustatud näitama objektil kohta, kus saab segurmasinat pesta. Arvestama peab puhastamisel tekkinud betoonijäätmetega.

 • Kui ilmnevad võimalikud ohtu põhjustavad tegurid, on tarnijal õigus keelduda pumpamistööst või see peatada. Tarnija on kohustatud teavitama sellest tellijat.

 • Betoonile saab järgi tulla ka enda transpordiga, millel on sobilik kandejõud. Siinkohal on oluline arvestada, et 1 m3 betoonisegu kaalub u 2,4 tonni.


 

Sertifikaadid


TTÜ Sertifitseerimisasutus on tunnistanud meie tootmisohje vastavaks standarditele ja EN nõuetele ning väljastanud vastavad Tootmisohje sertifikaadid

Üldine teave


PM Kaubandusgrupp OÜ
Tehase aadress: Viljandi 82c, Valga
(juurdepääs Viljandi maanteelt)
Tel. +372 5883 9223
info@valgabetoon.ee