Ettevõttest

PM Kaubandusgrupp OÜ on asutatud aastal 1992 Valgas eraisikute poolt  ning alustanud oma tegevust kaubandusettevõttena, ennekõike hulgikaubanduses. Tegeleti kaupade impordi ja ekspordiga, varustati kauplusi tarbe- ja toidukaupadega. Aastal 1997 muudeti algselt aktsiaseltsina loodud ettevõte osaühinguks. 

Alates aastast 2006 tegeleb ettevõte peamiselt kaevandamisega ning liiva- ja kruusakarjääride majandamisega. Samuti tegeleme kallurvedudega. Hetkel on ettevõttel viis karjääri Valga, Võru ja Viljandimaal. Omame kõikide operatsioonide teostamiseks vajalikku masinaparki. Meie peamine spetsialiseerumine on teedeehituses kasutatavate materjalide ja segude valmistamine ning ehitusvaldkonnas segusõlmedele mõeldud materjalide tootmine. Oma tootmisprotsessis järgime vastavate standardite nõudeid ning tagame materjalide nõuetekohase kvaliteedi. Meie karjäärid on sertifitseeritud ning meie ettevõttele on väljastatud tootmisohje sertifikaat 1504 - CPR - 186/12, kinnitamaks protsesside ja materjalide vastavust kehtestatud standarditele. Pidevat järelvalvet meie ettevõtte ja antud normide täitmise üle teostab Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus.

 

Lisaks oma karjääride materjalide müügile pakume igakülgset abi ka teiste karjääride majandamisel või vajalike operatsioonide teostamisel (purustamine, sõelumine, laadimine jne). Seda kõike üle Eesti ja vajadusel ka väljaspool Eesti piire. Kui mõnel karjääri omaval ettevõttel või isikul jääb masinatest või teadmistest puudu, suudame neid aidata nii nõu kui ka praktilise tööga. Meie kogemustele tuginedes suudame kindlasti soovitada sobivamaid lahendusi materjalide töötlemisel ja tootmisel.

Alates aastast 2013 oleme riigihangetel võitnud ka Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) kuuluvate karjääride majandamise hankeid. Selle tulemusel teostame RMK tellimusel kõiki operatsioone liiva ja kruusa kaevandamisel ja töötlemisel kahes RMK-le kuuluvas karjääris.

Aastal 2015 otsustasime oma tegevust laiendada, milleks soetasime kinnistu Valgas Viljandi tn. 82c. Sellel kinnistul toimub kaubabetooni tootmine. Samuti müüme seal kõikides meie karjäärides toodetavaid materjale. 

Sertifikaadid


TTÜ Sertifitseerimisasutus on tunnistanud meie tootmisohje vastavaks standarditele ja EN nõuetele ning väljastanud vastavad Tootmisohje sertifikaadid

Üldine teave


PM Kaubandusgrupp OÜ
Tehase aadress: Viljandi 82c, Valga
(juurdepääs Viljandi maanteelt)
Tel. +372 5883 9223
info@valgabetoon.ee